Tarık ŞAHİN

Adı, Soyadı: Tarık ŞAHİN

Radyo Görevi: Programcı

Program Adı: Sorulu-Cevaplı İslam İtikadı İlmihali, Sultan Şehir SİVAS’ımızın Yaşayan Değerleri

Program Günü: Sorulu-Cevaplı İslam İtikadı İlmihali: Perşembe

Program Saati: Sorulu-Cevaplı İslam İtikadı İlmihali: 15.00 – 17.00

Program Günü: Sultan Şehir SİVAS’ımızın Yaşayan Değerleri: Cumartesi

Program Saati: Sultan Şehir SİVAS’ımızın Yaşayan Değerleri: 14.00 – 16.00